ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
72 หมู่ 5 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
โทรศัพท์ 043-029742

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

...