เปิดรับสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนกีฬา ในระดับ ม.4 ในภาคเรียนที่ 2/2559


        สพฐ. ได้มีโครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนกีฬา ในระดับ ม.4 ในภาคเรียนที่ 2/2559 จำนวน 3 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสนใจ และความสามารถ กีฬาฟุตบอล (นักเรียนชาย) และกีฬาวอลเลย์บอล (นักเรียนหญิง) ได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเอง โดยเปิดรับสมัคร ในโรงเรียนดังต่อไปนี้
1. ภาคเหนือ : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โรงเรียนสารคามพิทยาคม
3. ภาคใต้ : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
โดย เปิดรับแผนวิทย์-กีฬา และ แผนศิลป์-กีฬา โรงเรียนละ 80 คน เป็นนักเรียนประจำ นักเรียนที่สนใจทั่วประเทศสามารถสมัครเข้าเรียนได้ในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งใน 3 โรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศที่สนใจได้สมัครเข้าเรียน (รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ี 8 -31 สิงหาคม 2559 )