รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๖ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
๑ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
๒ กลุ่มวิชาเอกดนตรี จำนวน ๑ อัตรา 
ดูไฟล์ได้ที่ลิ้งนี้ https://drive.google.com/file/d/1rQhmq20iM6IzdgiTThPGzc_NEah-UXO7/view?usp=sharing