การยื่นซองเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

ประกาศโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 

/client-upload/mys/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.pdf