ประกาศโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕นักเรียนสามารถสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่