ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวเจริญศรี ปิดตังระพา
ตำแหน่งครู