ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสมัย ศาลาจันทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน