ข่าวทั้งหมด

หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั่วไป 2 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อชุมนุม เปิดรับสมัครชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 พ.ค. 65
4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ทั่วไป 3 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 19 ม.ค. 65
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ก.ค. 64
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติคณิตศาสตร์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 มิ.ย. 64
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติคณิตศาสตร์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ค. 64
จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ทั่วไป 19 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ฉบับที่ ๗ เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั่วไป 3 พ.ค. 64
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั่วไป 10 พ.ย 63
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไป 8 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 8 มิ.ย. 63
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั่วไป 3 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ๔ ๒๕๖๔ ทั่วไป 6 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ทั่วไป 25 พ.ค. 62
การยื่นซองเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ทั่วไป 22 พ.ค. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ทั่วไป 13 พ.ค. 62
แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต ทั่วไป 13 ต.ค. 59
แบบส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับภาค ทั่วไป 10 ก.ย. 59
แบบส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วไป 10 ก.ย. 59
เปิดรับสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนกีฬา ในระดับ ม.4 ในภาคเรียนที่ 2/2559 ทั่วไป 23 ส.ค. 59