ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวกีรติกาญจน์ โพธิหล้า
ตำแหน่งครู