ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางกรรณกร รัตนมนตรี
ตำแหน่งครู