ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายนพดล ดาราเฉลิมกุล
ตำแหน่งครู