ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายจักริน เทียงดาห์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง