ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายพงค์ศักดิ์ ปักกาเวสา
ตำแหน่งครู