ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายพงศธร ปักกาเร
ตำแหน่งพนักงานราชการ